Agrovi kornmatch

Handelsbetingelser for Kornmatch A/S

Minimum kvantum til salg eller køb, er som udgangspunkt 30 tons svarende til minimum et lastbiltræk. 

 

Alle handler er omfattet af betingelserne i Københavns slutseddel for handler ”in loco” eller ”leveret” med mindre andet specifikt er nævnt. En kontrakt er bindende for alle parter, straks den er bekræftet af  både sælger og køber.

 

Kornmatch A/S optræder altid som upartisk. Mægler kan ikke fastsætte priser, men udelukkende vejlede og viderebringe bud mellem sælger og køber.

 
Køber forpligtiger sig til at indbetale beløb, svarende til partiet eller aftalt dellevering til Kornmatch A/S senest 2 dage før levering. Betaling skal være bekræftet af Kornmatch A/S inden levering kan igangsættes. Evt. over- undermængde reguleres ved afslutning af kontrakt eller efter aftale. Afregning af leverede mængder udover kontrakt er på sælgers risiko.

 

Udbetaling til sælger sker når parti er leveret og godkendt af køber, og vejeseddel er modtaget af Kornmatch A/S. Fakturering af provision sker senest ved kontraktens udløb (dato), og inden da hvis kontraktmængden eller en aftalt delmængde er færdig leveret.

 

Kornmatch A/S fungerer udelukkende som mægler og kan således ikke drages til ansvar for udgifter som følge af reklamation, øgede transportudgifter eller andre omkostninger der måtte kunne opstå.

 

Kornmatch tilbyder at udtage vejledende kornprøver af partier på Sjælland til fast honorar. Udtagne kornprøver sendes til rekvirenten i forseglede poser. Kornprøver udtaget af Kornmatch A/S vil altid kun være retningsgivende ud fra det parti som bliver mægler eller dennes stedfortræder anvist. Kornmatch A/S påtager sig ikke ansvar for, at den leverede vare er prøvesvarende. Her henvises til de i kontrakten aftalte vilkår.

 

Kornmatch A/S kan til enhver tid ændre nærværende betingelser med virkning for fremtidige aftaler.
 

Læs mere om hvordan en handel foregår trin for trin her

 

Har du spørgsmål til vores handelsbetingelser, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

 

 

Kornmatch A/S - Industrivænget 22 - 3400 Hillerød - CVR: 35053565